Profilaktinis įrangos tikrinimas

Tai vieną kartą per metus atliekamas šildymo sistemos su šilumos siurbliu patikrinimas.

Į darbus įeina:

  1. Šilumos siurblio darbinių parametrų tikrinimas (freoninė dalis, elektronika, nukrypimai nuo normų)
  2. Sistemos energetinio naudingumo vertinimas.
  3. Lauko kontūro tikrinimas (filtrų valymas, slėgio pakėlimas, būsenos įvertinimas).
  4. Vidaus kontūro tikrinimas.
  5. Sistemos derinimo darbai.
  6. Programinės įrangos naujinimas (esant galimybei)
  7. Internetinio valdymo pajungimas – konfigūravimas (esant galimybei)

Klientai atliekantys kasmetinį aptarnavimą turi:

Techninį palaikymą telefonu, atvykimą į vietą, greitą reagavimą ištisus metus.

Kartą metuose nemokamą atvykimą (mokama tik už keičiamas dalis) esant reikalui, jei triktis neįvyko dėl išorinių veiksnių ( pvz. įtampos šuolis, žaibas, elektros instaliacijos gedimas ar panašiai).